Sunday, April 26, 2009

Kaj je režija

Tolmačiti življenjsko zgodbo na način, da jo bo gledalec sprejel kot izpoved in ne kot poskus posnetka realnosti je veščina. Skorajda znanost, ki stoji za vsemi načini pripovedovanja, je filmska režija; poslanstvo, ki terja veliko več, kot le znanje pripovedovanja zgodb.

Širni svet in njegova čuda je silno težko ujeti v film. Zdi se skoraj nemogoče – to tudi je. Naloga, ki si jo lahko postavi režiser, je veliko ožja, zato pa ima možnost biti globlja in učinkovitejša. Ujeti trenutek in se ob njem dotakniti bistva naše eksistence je hkrati lažji in težji cilj od zajemanja celotnega sveta. Uloviti trenutek sreče in ob njem ne slepo obstati, prikazati ljubezen in se ob njej ne le naslajati, svet obrniti na glavo in ga ne izmaličiti, da bi iz njega ušlo sporočilo – vse to je naloga in bistvo filmske režije.

Pripovedni film ni nekaj, kar bi ušlo človeštvu iz rok. Ne sme mu uiti. Če govorimo o človeštvu, mora biti ljudem tudi podrejen. A ravno v tej podrejenosti lahko film sam najde tisoče možnih oblik svobode in tehnik izražanja. Ljudi je na milijarde, zgodb je še več, koliko je potem možnih filmov – in vsak je povedan s svojim lastnim jazom.

Ekipa je pripravljena, tehnika in scena postavljena; mnogim se zdi, da igralci enostavno vstopijo v paralelni svet in ne igrajo svoje vloge, temveč jo živijo. A kdo poskrbi, da ta namišljeni, a kljub temu realni svet, privabi iz gledalcev takšno prepričanje? Režiser z budnim očesom nad filmom, s filmsko režijo, odgovarja za pristnost filma. Zgodba je sicer povedana skozi objektivno kamero, a s subjektivnim objektivom, katerega nosilec je ravno on. Ustvari lahko vzdušje, s katerim se gledalec poistoveti ali pa ga preseneti z novim, njemu neznanim počutjem, kakršnega še ni izkusil.

Vsakokratni eksperiment, to je filmska režija. Neskončna možnost ustvarjanja in neverjetno mnogo odzivov ljudi na enake situacije. Če bi z njo lahko izključili element presenečenja nad samim sabo, filmom in odzivom, to več ne bi bila filmska režija.

No comments: