Friday, December 15, 2006

About

Več kot 25 sličic na sekundo. Realnočasovne mehke sence vsepovsod. Osvetljava in dinamičnost pogleda na nivoju samega Janusza Kaminskega. Kaj ni življenje lepo? Zakaj živeti, če ne uživati. Uživati v Stvarstvu, v lepoti okoli sebe. Mnogi je ne vidijo, zato imamo drugi priložnost in dolžnost, da jo posredujemo le-tem. Film je medij, ki širi estetsko, je estetika in dinamika sama. Življenje je film, v filmu sem jaz.